Teknisk SEO

Teknisk SEO

Teknisk SEO - hvor tilgjengelig er du?

Teknisk SEO viser til den tekniske tilgjengeligheten til blant annet nettsiden din. Det tekniske fundamentet inkluderer ikke bare nettsiden (e), men også server og domene (r). Hvor enkelte er det for en søkemotor å indeksere innholdet? De må kunne forstå innholdet for at du skal komme opp i treff. Du ønsker at søkemotorer enkelt skal kunne lese nettsiden din. Dette gjør du ved å gi rike kodeutdrag. Html-kodingen er et av virkemidlene for å oppnå dette.

Teknisk SEO er din livbøye

Søkeoptimalisering handler om hvilke nøkkelord du bruker for at søkemotorer skal fange deg opp og at du skal dukke opp som treff på ulike søkeord. I tillegg til SEO innhold er teknisk SEO viktig.

Teknisk SEO er et samarbeid mellom utviklere og innholdsleverandører. Du vil at søkemotorer skal forstå innholdet på siden din i betydningen av at den kan indeksere siden din riktig. Dette må til for at du skal dukke opp som treff når andre søker på nett.

Teknisk SEO er viktig å forstå. Du trenger ikke å være utvikler, men du vil ha stor nytte av å forstå grunnleggende teknisk SEO. Siden din må være lesbar for søkemotorer og det er et kontinuerlig arbeid.

Teknisk SEO like viktig som SEO

Alt må virke optimalt

Det betyr at siden din for eksempel, er enkel for en søkemotor å lese. Tekniske feil og teknisk treghet må løses opp i med en gang hvis ikke kan det koste deg mange treff. Det er en kontinuerlig tilsynsoppgaver.

Søkeoptimalisering er i dag like viktig som alfabetet. Ønsker du mer synlighet er det ikke noe annet verktøy som i større grad vil påvirke bedriften din. Sørg for at det er du som er i førersete og ikke overlat alt til andre. Hold et våkent øye på SEO og gjør det til vane og holde deg oppdatert på statistikkene.

Teknisk SEO

Ikke sov i timen

SEO er ferskvare. Følg med på hva som skjer og ikke slurv eller prøv på lettvinte løsninger. SEO er hardt arbeid, hver dag. Samtidig får du raskt uttelling og tallene som endrer seg konstant, er god motivasjon.

SEO innhold er ikke en engangsjobb. Følg med på hva som trender og hold siden din oppdatert. Gammelt innhold skaper ikke dialog og interesse på samme måte som ferskt stoff. Om kunden ser at du jevnlig oppdaterer, vil de oppfatte at du «er der» og du vil lettere komme i dialog med de. Å være aktiv er gull verdt. Søkeoptimalisering er derfor en daglig jobb.

Ball

SEO er som en bankkonto

Om du jevnlig følger med på SEO-tallene, kan SEO bli like lystig å sjekke som en stadig voksende bankkontoen. For det er det SEO er, tallene sier en god del om attraktiviteten og fortjenesten du oppnår.

Skal du drive en side mest mulig optimalt må både innholdet og det tekniske fungere. Det er store verdier å hente på å gjøre dette riktig. Søkeoptimalisering bør være et kontinuerlig fokus så hent ut tallene minst ukentlig uansett hvor stor bedriften din er. Les deg opp så du kan følge med selv og ha full kontroll.